Jdi na obsah Jdi na menu
 


GM prikazy

7. 1. 2010

.addgo         - Vlozi nejaky objekt (zidle,vlajka,stozar)
.addnpc       - Vlozi nejakou priseru (creep,vesnicana)
.add             - Vlozi na inventare nejakou vec (zbran,brneni,predmet)
.del              - Vymaze, smaze (objekt,priseru)
.setlevel        - Da level (nekomu,sobe,prisere)
.save            - Ulozi server (v UWC serveru musite změnit heslo ...viz dole)
.broadcast    - Cervena system zprava serveru
.come          - Prisera jde smerem k tobe
.go               - Jdi, pomoci nejake ID souradnice muzes timto prikazem cestovat
.kill               - Zabije (hrace,priseru)
.killallnpc      - Zabije vsechny prisery v celem sirokem okoli
.resurrect      - Vzkrisi mrtveho (hrace,spoluhrace)
.setsize          - Nastavi velikost nejake prisery
.setspeed       - Nastavi rychlost pohybu (hrace,prisery)
.addspawn     - Prida jeden respawn bod
.setspawnnpc - Prida do respawn bodu nejakou priseru
.setspawngo   - Prida do hry nejaky objekt (zidle,stul,znacku)
.setspawntime 

- Nastavi kdy se urcena jednotka se spawnu vyrespawnuje v sekundach
.setxp           - Da zkusenosti XP (hraci,prisere)
.sethp           -Da zivoty HP (hraci,prisere)
.unlearn        - Hrac se nauci vsechny mozne (skilly,spely)
.info              - Zobrazi se info urcite/mu (spawnu,prisere)
.goname        - GM se teleportuje k urcitemu hraci (nick)
.namego        - GM k sobe teleportuje urciteho hrace (nick)
.tartgetgo       - Zjisti udaje nejakeho objektu (ID cislo)

UWC server má heslo na příkazu .save - musíte je změnit

.changepassword vaše heslo

.setpassword vaše heslo

-------------------------------------------------------------------------------------

Jak se naučit spell / skill
.learn id_spellu
.learnsk id_skillu min max (třeba jazyk 1 300)
.unlearn id_spellu
.unlearnsk id_skillu
Jak přidat creep do světa
.addspawn id_creepu pocet (id_creepu si najděte v creatures.scp - [creature xxx])
př. .addspawn 6 3 (přidá spawn pro 3 kobold verminy)
dále:
označit si vytvořený spawnpoint
.setspawndist 0 15 - creep bude chodit v rozmezí 0 - 15 yardů daleko od spawnpointů
.setspawntime 60 120 - creep se respawnuje jednou za 60 - 120s po zabití
Jak přidat gameobject
.addspawn - vytvoří prázdný spawnpoint
označit ho, vybrat si gameobject ze souboru gameobjects.scp a
.setspawngo id_go
.setspawndist xx yy
.setspawntime aa bb

--------------------------------------------------------------------------------------

Příkazy uveřejněné na stránkách tvůrců UWC:

Informational commands:
.Help        - Displays command list
.Where     - Displays map number, coordinates x,y,z and orientation h
.Info         - Displays selected object info
.Faction    - Displays selected object faction
.Online      - Displays connected players count on server
.Targetgo   - Selects nearest gameobjects and displays its info
.Pingmm     - Displays selected NPC on mini map
.Listsp        - List of learned spells
.Listsk    - List of learned skills
Creation commands:
.ADD - Add item to your inventory, can't grant items to other players
.ADDNPC - Add paralysed NPC at your location with your orientation
.ADDGO - Add gameobject at your location with your orientation
.ADDSPAWN - Add empty spawn if called without parameters
.ADDSPAWN - NPC add single NPC spawn
.ADDSPAWN - NPC N add single spawn for N NPC's
Deletion/Kill commands:
.DEL - Delete selected object (your reputation not changed)
.KILL - Kill selected NPC (your reputation decreased)
.KILLALLNPC - Kill all NPC around you
.DELALLCORP - Delete all player dead bodies
NPC/Objects manipulation:
.TARGETLINK - Select spawn for currently selected NPC (not displayed on screen) - i.e. if spawn is unreachable, you can select its NPC then .targetlink and call for spawn to .come)
.TURN           - Rurns NPC/spawn to look at you
.COME          - Asks selected NPC/spawn to come to you
.SETLEVEL   - Sets level for NPC/player/GM
.SETMODEL - Sets model for NPC/player/GM
.SETSIZE       - Sets size for model of NPC
.SETSPEED   - Sets speed for animation and movement of selected NPC
.SETSPAWNNPC  - Sets NPC id and (optional) amount to be spawned
.SETSPAWNGO    - Sets gameobject to be spawned
.SETSPAWNDIST - Sets spawn radius (or two radii min and max)
.SETSPAWNTIME - Sets interval (or two intervals min and max) to spawn new
NPC/gameobject instead of killed one
.SETXP - Sets XP for player/GM
.PARALYSE - Paralyse or free selected NPC
.MOVE - Moves targeted gameobject (selection not visible on screen) relative to its current X Y Z
Characters commands:
.RESURRECT - That's it
.EXPORTCHAR - Exports character to separate file
.IMPORTCHAR - Loads character from separate file. WARNING! make sure that there is no player in the world who has same guid! Also the same for every item in player inventory.
.LEARN - Learn some spell for player/GM
.DELSP - Forget some spell (spell list is limited! do not learn everything)
.LEARNSK - Learn some skill for player/GM
.DELSK - Forget some skill (skill list is limited! do not learn everything)
Teleportation commands:
.GO - Teleport to (map x y z) coordinates. DO NOT forget map parameter!
.GOTRIGGER - Teleport to trigger number
.GONAME - Teleport to player by name
.GOGUID - Teleport to object by GUID
Server control commands:
.SAVE - Save world and players
.SHUTDOWN - That's it
.RETCL - Reloads all tcl scripts
.RESCP - Reloads all SCP databases
.REHASH - Rehashes objects (dunno what's that shit about)
.CLEARQFLAGS - Forgets about all completed quests
.EXPORTSPAWNSXY <map> <x1> <y1> <x2> <y2> -filename- - Exports rectangular world area to file
Misc commands:
.PPON - Turns on pathpoint collection
.PPOFF - Turns off pathpoint collection
.DISMOUNT - Dismounts you in case you have lost your mounted icon after logoff
.BYTES - For debug
.ADDDYN - For debug
.STARTTIMER - For debug
.STOPTIMER - For debug
.TEST - For debug
.SETAURA - For debug
.EXPLORATION - For debug
.FLAG1 - For debug
.SETRESTSTATE - For debug
.SETFLAGS - For debug
Added in WAD 0.4222.6:
.SHUTDOWN - Shutsdown the server
.CLEARREP - Clears all reputation, nice to have when using .killallnpc
.DELSPAWNSXY - Unknown
.CLEARQFLAGS - Clear quest flags, I think
WAD Commands (v0.4222.5):
.Add <ItemID> - Adds item to your backpack
.AddGo - Add gameobject to your coordinates.
.AddDyn - Just for testing
.AddNpc <CreatureID> - Adds paralysed NPC to the world
.AddSpawn <CreatureID><Number of NPC’s> - Add spawnpoint to your position
.Bytes - For debugging
.Come - Targeted NPC or Spawnpoint will come to your position
.ClearQFlags - Clears all of your character’s quest flags
.Del - Deletes targeted NPC or object
.Dismount - Dismounts you from your mount
.DelSpawns - Might do what it says. Visual range or Massive scale?
.Exploration - Open up your map location
.ExportChar <Char Name><FileName> - Export your character to external file
.ExportSpawns - Unknown
.Flag1 - Set debug flags
.Faction - ? Set Target NPC’s and Spawnpoints Faction?
.GFlags - ? Get Flags?
.Go <WorldID><X><Y><Z > - Go to World Coordinates
.GoGUID - ? Usage? .GoGuid <GUID>?
.GoName <Name> - Teleport to Character Name, PC or NPC
.GoTrigger <Trigger Number> - Teleport to trigger number
.GType - ? Get type?
.Help - Shows the GM commands
.Info - Shows the info for an NPC or Spawnpoint
.ImportChar <FileName> - Imports character from an external file
.ImportSpawns - Unknown
.Kill Kill - selected PC or NPC, sometimes works with Spawnpoints
.KillAllNpc - Kill all NPC’s in visual range
.Learn <Spell ID> - Learn spell by number
.Learnsk <Skill ID> - Learn skill by number
.ListSk - List your skills
.ListSp - List your spells
.Move - Move objects
.MoveLog - Unknown
.NameGo - Teleports PC to you
.Online - Unknown
.Paralyse - Stops the targeted NPC from moving
.PingMM - Make point on your MiniMap
.PPOn - Turn on PP System
.PPOff - Turns off PP System
.Rehash - Rehash object
.Resurrect - Resurrects selected PC
.ReScp - Reload SCP scripts
.ReTcl - Reload TCL scripts
.Rotate - ? Rotates objects?
.Save - Saves world
.SetCP - Set your Talent Points
.SetHP - ? Hit points?
.SetXP - Sets Experience for your character
.SetAura - Set aura by number
.SetFaction - ? Sets faction of targeted NPC?
.SetFlags <FType><Flags> - Sets flag bitmask for PC or G.O.
.Setlevel <Desired Level> - Sets the level for PC or NPC
.SetModel <Model ID> - Set model number to PC or NPC
.SetNPCFlags <Number> - Sets the NPC to hostile or friendly, 4 is Merchant etc..
.SetRestState <1-5> - Set new restate for testing
.SetSize <Desired Size> - Set size for NPC. 1=Normal 2= twice the size etc
.SetSpawnGo - Unknown
.SetSpawnPC - Unknown
.SetSpawnDist <Min Distance><Max Distance> - Set Min and Max distance for spawn
.SetSpawnTime <Min Time><Max Time> - Sets Min and Max respawn times
.SetSpeed <Desired Speed> - Set speed for PC. 1=Normal 2=Twice as fast etc
.StartTimer - parameter(s) : TimerID(0..2) value maxvalue scale type spell
.StopTimer S- top Visuals, parameter(s) : TimerID(0..2)
.TargetGo - ? Go to target?
.TargetLink - Unknown
.Test - For debugging
.Test2 - For debugging
.Turn - Turns selected NPC or Spawnpoint to face you
.Unlearn <Spell ID> - Unlearn a spell
.UnlearnSK <Skill ID> - Unlearn a skill
.Where - Displays map number, coordinates x,y,z and orientation h
WAD Commands (v0.4115.5):
.setmodel <ModelID***> - Set model number to pc or NPC
.learn <SpellID****> - Learn spell by number
.save - Save world to file
.rehash - Rehash object
.flag1 - Set debug flags
.ppon - Turn on pp system
.ppoff - Turn off pp system
.turn - Turn targeted NPC facing to you
.come - Targeted NPC will come to the your position
.go <WorldID> <X Coordinate> <Y Coordinate> <Z Coordinate> - Go to world coordinates
.gotrigger - Go to world area trigger location, parameter: trigger_number
.kill - Kill selected pc or NPC
.killallnpc - Kill all NPC's in visual range
.resurrect - Resurect selected pc
.setsize <desired size> - Set size for NPC. Times normal size
.setspeed <desired speed> - Set speed for pc or NPC. Times normal speed
.setflags <ftype> <flags> - Set flags bitmask for pc or g.o.
.addspawn <CreatureID**> <number of NPC's> - Add spawnpoint to your position.
.setnpcspawn <CreatureID**> <number of NPC's> - Add entry and number of spawned NPC's to spawn point
.setnpcgo - Set entry for spawn gameobject to spawnpoint
.setspawndist <Minimum distance> <Maximum distance> - Set min and max distance for spawn
.setspawntime <Minimum respawntime> <Maximum respawntime> - Set min and max respawn time
.setxp <Desired XP> - Set XP for pc
.paralyse - Paralyse and unparalyse selected pc or NPC
.setaura <Aura Value> - Set aura by number
.exploration - Open up your map locations
.dismount - Dismount you.
.listsp - List your spells
.listsk - List your skills
.delsp <SpellID****> - Unlearn on spell
.delsk <SpellID****> - Unlearn one skill
.info - Give you info about selected NPC
.online - Show numbers of players online
.setreststate <1-5> - Set new reststate for testing.
.exportcharacter <char name> <filename> - Export character <with inventory> to external file
.importcharacter <filename> - Import objects from external file
.goname <name> - Teleport to charname, pc or NPC
.goguild <guildname> - Teleport to guild
.targetgo - Trying totarget nearest gameobject
.targetlink - Trying to target link of selected objects
.move - Move objects
.retcl - Reload TCL Scripts
.rescp - Reload SCP scripts.
.clearqflags- Clear quest flags from me
.bytes - For debug
.pingmm - Make point on your minimap
.adddyn - Just for testing
.starttimer - parameter(s) - timerid(0..2) value maxvalue scale type spell
.stoptimer - Stop visuals, parameter(s) - timerid(0..2)
.test - For debug
Special:
.SETPASSWORD password -define password
.CHANGEPASSWORD oldpassword -must be done before .setpassword if you have already define a password and you need to change it
SAVE password - Save world and players
.SHUTDOWN password - That's it
.RETCL password - Reloads all tcl scripts
.RESCP password - Reloads all SCP databases
.REHASH password - Rehashes objects (dunno what's that shit about)
.honor change (-/+) [points] - Adds(+) or Takes(-) honor to a Player
.addmoney [number] - Adds money to the target
.dellmoney [number] - Take money from the tager
.emote [number] - Make the Npc to Emote